Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Cronfa Trawsnewid Cymorth Cynnar

12-10-2020

Mae Cronfa Trawsnewid Cymorth Cynnar yn ariannu sefydliadau sy’n gweithio gyda theuluoedd yn Sir y Fflint. Mae Cyngor Sir y Fflint, mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, yn cynnig ariannu i ddarparu help cynnar i deuluoedd yn Sir y Fflint sydd wedi eu heffeithio’n arw gan bandemig Covid-19.

Bydd y gronfa yn buddsoddi mewn prosiectau sy’n mynd i’r afael ag un o’r tair blaenoriaeth:

  • Rhieni sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl lefel isel neu ganolig sy’n effeithio ar eu gallu i gefnogi eu plant
  • Teuluoedd lle mae plant yn profi Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs)
  • Teuluoedd sy’n aros am asesiad llwybr niwroddatblygiadol ar gyfer eu plentyn.


Rhagor o wybodaeth