Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymchwil: Polisi Chwarae Cymru

05-10-2020

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnal ymchwil i’r wybodaeth am y Polisi Chwarae Cymreig a ddelir gan weithwyr proffesiynol sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant 4 i 11 oed. Mae’r Brifysgol yn chwilio am gyfranogwyr i gymryd rhan mewn cyfweliad byr (20 i 30 munud) i rannu eu dealltwriaeth o’r Polisi Chwarae Cymreig a sut maent yn cefnogi chwarae yn eu swydd.

Pwrpas yr ymchwil yw ymchwilio sut y mae polisi chwarae yn dylanwadu ar hawl plant i chwarae. Mae’r ymchwil wedi cael cymeradwyaeth gan y Pwyllgor Moeseg Ymchwil yng Ngholeg Gwyddor Ddynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe.

Rhagor o wybodaeth