Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymateb Chwarae Cymru i ymgynghoriad iechyd a lles meddyliol mewn ysgolion

15-09-2020

Image for Ymateb Chwarae Cymru i ymgynghoriad iechyd a lles meddyliol mewn ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru yn casglu safbwyntiau am ganllawiau fframwaith ar sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl a lles emosiynol.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar welliannau posibl i’r modd y bydd y fframwaith yn cefnogi:

  • Iechyd meddwl a lles emosiynol cadarnhaol pob dysgwr a’r staff
  • Datblygu ac ymgorffori arferion gorau
  • Cysondeb a chydweithrediad rhwng ysgolion a phartneriaid
  • Gweithgareddau fel hyfforddiant ac ymwybyddiaeth.
     

Ymateb Chwarae Cymru

Mae Chwarae Cymru yn eich annog i ymateb i ymgynghoriad Sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd a lles meddyliol.

Efallai y byddwch yn dymuno defnyddio ein hymateb i ffurfio eich ymateb eich hun.

Dyddiad cau yr ymgynghoriad: 30 Medi 2020

Lawrlwytho ymateb Chwarae Cymru

Rhagor o wybodaeth