Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymghynghoriad: Nanis fel darparwyr gofal plant

15-09-2020

Mae Llywodraeth Cymru yn casglu barn am gynllun arfaethedig a fydd yn creu ffordd newydd o gymeradwyo nanis fel darparwyr gofal plant.

Bydd y Cynllun Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant yn y Cartref (Cymru) 2021 hefyd yn caniatáu i rieni hawlio budd-daliadau a rhyddhad trethi perthnasol gan Lywodraeth y DU wrth gyflogi nani a gymeradwywyd dan y cynllun. Bwriedir i’r cynllun newydd ddisodli’r Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref, y cyfeirir yn gyffredinol ato fel y ‘Cynllun Nanis’.

Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu sylwadau gan bobl yng Nghymru sydd â diddordeb neu’r rheini y gallai’r newid effeithio arnynt.

Dyddiad cau ar gyfer ymateb: 4 Rhagfyr 2020

Rhagor o wybodaeth