Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Hwyl yn yr ardd – nifer gyfyngedig o gopïau ar ôl

14-09-2020

Mae gennym nifer gyfyngedig o gopïau o’r llyfr stori am hawl plant i chwarae – Hwyl yn yr ardd. Mae’r llyfr ar gyfer plant ysgol gynradd a rhieni, gan gefnogi plant i sicrhau eu hawl i chwarae ac i rieni i eiriol dros chwarae’n lleol. Mae hefyd yn adnodd defnyddiol i gefnogi’r rheini sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd.

Mae Hwyl yn yr ardd yn ein hatgoffa sut y gall yr holl oedolion ym mywydau plant un ai gefnogi neu rwystro’r hawl i chwarae. Mae’n crynhoi pwysigrwydd cymunedau cefnogol a goddefgar wrth helpu plant i wireddu eu hawl i chwarae. Mae’n ddilyniant annibynnol i Hwyl yn y dwnjwn.

Sut alla i gael copi o Hwyl yn yr ardd

Os hoffech chi dderbyn copi yn rhad ac am ddim mae’n rhaid i chi: 

  1. 1. Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
  2. 2. Cofrestru i’n rhestr bostio 
  3. 3. Rannu eich manylion, gan gynnwys cyfeiriad postio, trwy ebost.
     

Datblygwyd mewn partneriaeth â Petra Publishing