Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cysylltiadau cryf rhwng hapusrwydd plant a chwarae tu allan

10-09-2020

Mae adroddiad newydd gan UNICEF yn dangos cysylltiadau cryf rhwng hapusrwydd ac amlder chwarae tu allan.

Dywed yr adroddiad, Worlds of Influence: Understanding What Shapes Child Well-being in Rich Countries, bod plant sy’n byw mewn cymdogaethau gyda lleoedd i chwarae yn debygol o fod yn hapusach na rheini sydd heb. Mae hefyd yn nodi bod plant yn fwy tebygol o chwarae tu allan os yw eu rhieni yn eu cynnwys mewn gwneud penderfyniadau am eu bywydau, os ydynt yn byw mewn teuluoedd sy’n fwy cyfoethog ac os ydynt yn byw mewn cymdogaethau gyda chyfleusterau chwarae da.

Mae’r adroddiad yn asesu lles meddyliol, iechyd corfforol, sgiliau academaidd a chymdeithasol plant o 41 o wledydd, gan gynnwys y DU. Mae’n archwilio profiadau plant yn erbyn polisïau’r wlad a’r cyd-destun cymdeithasol, addysgol, economaidd ac amgylcheddol. Mae’r adroddiad yn dangos bod lles plant yn cael ei ddylanwadu gan eu gweithrediadau a’u perthnasau eu hunain, gan rwydweithiau ac adnoddau'r rhai sy’n rhoi gofal iddynt a gan bolisïau cyhoeddus a’r cyd-destun cenedlaethol.

Rhagor o wybodaeth