Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

31-07-2020

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Play in the Pandemic
PanMeMic (Kate Cowan)

Mae’r erthygl hon yn rhannu gwybodaeth am y pandemig coronafeirws yn cael ei gynnwys mewn chwarae plant. Mae’n trafod sut gall chwarae ddweud wrthym am brofiadau plant o’r pandemig. Mae’r erthygl hefyd yn nodi pwysigrwydd chwarae er mwyn i blant i wneud synnwyr o sefyllfaoedd anodd.

Darllen yr erthygl

Re-Conceptualizing Play Across the Lifespan
Outdoor Play Canada (Louise De Lannoy)

Yn yr erthygl hon, mae’r awdur yn egluro sut ni ddylai chwarae cael ei ystyried fel gweithgaredd plentyn yn unig. Mae’n nodi bod hi’n bwysig i bawb, gan gynnwys oedolion i gael mynediad i chwarae diogel a phleserus yn yr awyr agored.

Darllen yr erthygl

8 summer activities to promote kids’ healthy development during COVID-19
The Conversation (Penny Pexman, Lorraine Reggin a Sheri Madigan)

Yn yr erthygl hon, mae’r awduron yn rhannu wyth gweithgaredd ar gyfer dysgu trwy chwarae, gan gynnwys chwarae gemau bwrdd a helfa sborion. Mae’r erthygl hefyd yn trafod buddiannau chwarae ar gyfer rhieni a phlant.

Darllen yr erthygl

Should I go outside in the COVID-19 era?
Outdoor Play Canada (Louise de Lannoy, Mariana Brussoni a Mark Tremblay)

Darllen yr erthygl

Pandemic Play: Child-Centred Policy in a Global Crisis
Outdoor Play Canada (Marlene Power, Louise de Lannoy, Mariana Brussoni a Mark Tremblay)

Darllen yr erthygl

A vibrant young city is building better neighbourhoods for early childhood. Can it sustain and broaden its impact?
Rethinking Childhood (Tim Gill)

Darllen yr erthygl

Kids’ physical activity before the age of five matters so much because of the developing brain
The Conversation (Nathan Hall a Melanie Gregg)

Darllen yr erthygl

How Play Energizes Your Kid’s Brain
The New York Times (Cassandra Willyard)

Darllen yr erthygl

Beyond the rainbows: the missing voices of children and young people in this pandemic
Child in the City (Deborah Ralls)

Darllen yr erthygl

Why Can’t We Just Have Class Outside?
The Atlantic (Olga Khazan)

Darllen yr erthygl

The best playground is one built by kids
Popular Science (Molly Glock)

Darllen yr erthygl

It’s time to embrace green space and show that learning is great outdoors
The Scotsman (Rachel Cowper a Deryck Irving)

Darllen yr erthygl

How To Get Your Child To Play Alone When They’re Used to Having You Around
Huffington Post (Victoria Richards)

Darllen yr erthygl

Opportunities for outdoor play critical for children during and beyond the COVID-19 pandemic
Lawson Foundation (Amanda Mayer)

Darllen yr erthygl

When Playtime and the Coronavirus collide
The New York Times (Paul L. Underwood)

Darllen yr erthygl

How Children Process Grief and Loss Through Play
Edutopia (Emily Kaplan)

Darllen yr erthygl

The State of Play
The New York Times (Jessica Grose)

Darllen yr erthygl

Risky Play Encourages Resilience
The New York Times (Christine Caron)

Darllen yr erthygl

Coronavirus Is Affecting Childhood: Why I Think Parents Need to Get Their Kids Outside to Play Together
30 Seconds (Mike Prochaska)

Darllen yr erthygl

Coronavirus: just letting children play will help them, and their parents, cope
MENAFN

Darllen yr erthygl

Could Outdoor Learning Be the Key to Reopening Schools?
Next City (Brianna Baker)

Darllen yr erthygl

Coronavirus: Lockdown song written by Cardiff children
BBC

Darllen yr erthygl