Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymchwil: Ei gwneud hi’n bosibl i gyflawni digonolrwydd chwarae

30-07-2020

Image for Ymchwil: Ei gwneud hi’n bosibl i gyflawni digonolrwydd chwarae

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd gan Chwarae Cymru yn archwilio’r amodau sy’n cefnogi awdurdodau lleol i sicrhau cyfleoedd digonol i blant chwarae.

Mae Ei gwneud hi’n bosibl i gyflawni digonolrwydd chwarae: Archwilio’r amodau sy’n cefnogi awdurdodau lleol i sicrhau cyfleoedd digonol i blant yng Nghymru chwarae yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth a gynhaliwyd gan Dr Wendy Russell (Uwch-ddarlithydd mewn Chwarae a Gwaith Chwarae), Mike Barclay a Ben Tawil (Ludicology) a Charlotte Derry (Playful Places). Mae hefyd yn cynnwys 26 o gardiau adroddiad o enghreifftiau o gamau gweithredu a gymerwyd i gefnogi chwarae plant. Mae pob enghraifft yn anelu i arddangos y cyd-destunau, y prosesau a’r bobl unigryw oedd ynghlwm â phob un, ond efallai y gallent gynnig syniadau y gellid eu haddasu i’r bobl hynny sy’n gweithio i gefnogi chwarae plant.

Mae’r astudiaeth ymchwil hon yn ehangu ar dair astudiaeth flaenorol oedd yn ystyried bod y Ddyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol yn fater o dalu sylw i’r amodau sy’n cefnogi gallu plant i gael hyd i amser a lle i chwarae. Tynnodd yr astudiaeth gyfredol yr egwyddor hon yn ôl gam, gan ganolbwyntio ar yr amodau sy’n cefnogi awdurdodau lleol i gymryd camau gweithredu er mwyn cefnogi cyfleoedd plant i chwarae.

Mae canfyddiadau’r ymchwil, yn galonogol, yn cyfeirio at bum amod pennawd all gefnogi awdurdodau lleol i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant:

  • cyfliniad polisi gyda’r Ddyletswydd Digonolrwydd Chwarae, a’i hybu’n lleol ac yn genedlaethol
  • y bobl gywir yn y man cywir ar yr adeg gywir gyda digon o awdurdod, capasiti, gallu a chysondeb
  • ffynhonnell benodedig, gyson o ariannu ar gyfer Digonolrwydd Chwarae
  • gwybodaeth sy’n bodoli eisoes a gwybodaeth newydd, yn cynnwys ymchwil a ffyrdd i rannu gwybodaeth
  • bod yn agored i bosibiliadau (diwylliannau sefydliadol sy’n caniatáu inni allu ymateb i gyfleoedd fydd yn codi).
     

Mae’r adroddiad yn gwneud 13 o argymhellion ar gyfer camau gweithredu all gefnogi awdurdodau lleol i drosglwyddo ar y Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae.

I ofyn am gopi o’r adroddiad ymchwil llawn ebostiwch ni.

Lawrlwytho | gweld ar-lein