Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Canllawiau ar newidiadau i’r NMS ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir

27-07-2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw i egluro’r newidiadau dros dro i rai o ofynion y Safonau Gofynnol Cenedlaethol (NMS) i helpu darparwyr gofal plant a gwaith chwarae yng Nghymru i ailagor neu i ofalu am fwy o blant.

Mae’r canllaw COVID-19 a’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir i blant hyd at 12 oed: Mehefin – 30 Medi 2020 yn gysylltiedig i ‘Gylchlythyr WG 007/2020’, sy’n darparu canllawiau i’r sector gofal plant a gwaith chwarae, wrth i ddarparwyr baratoi i ailagor neu gynyddu eu gweithrediadau yn sgil llacio y cyfyngiadau sy’n ymwneud â’r pandemig coronafeirws. Mae'n egluro o dan ba amgylchiadau, ac yn ddarostyngedig i ba drefniadau, y bydd Llywodraeth Cymru yn caniatáu llacio rhai o'r gofynion yn y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir.

Rhagor o wybodaeth

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi diweddaru’r canllawiau, Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol (SGC) ar gyfer gofal plant a reoleiddir: canllawiau COVID-19, sy’n esbonio sut mae’r newidiadau dros dro i rai o ofynion y Safon Gofynnol Cenedlaethol wedi’u hehangu i gefnogi’r rheini sy’n darparu gofal plant ar gyfer pob plentyn. Mae’n cynnwys gwybodaeth ar:

  • Sicrhau cymeradwyaeth cyn gwneud newidiadau
  • Bellter corfforol
  • Gwiriadau cadarnhau hunaniaeth a’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).


Rhagor o wybodaeth