Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyfleoedd ariannu

22-07-2020

Crynodeb o gyfleoedd ariannu sydd ar agor ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd.

Cronfa Goroesi Elusennau
Bydd Cronfa Goroesi Elusennau Ymddiriedolaeth Julia a Hans Rausing yn darparu cyllid craidd o hyd at £250,000 i helpu elusennau, yn enwedig rhai bach a chanolig eu maint.

Bydd cefnogaeth yn fwy na thebyg yn cael ei roi i elusennau sy’n gweithio o fewn tri maes diddordeb yr ymddiriedolaeth:

  • Iechyd a lles
  • Lles ac addysg
  • Celfyddydau a diwylliant.


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 27 Gorffennaf 2020

Rhagor o wybodaeth

Cronfa Cymru Actif
Mae Chwaraeon Cymru yn darparu grantiau o £300 i £50,000 i glybiau chwaraeon a sefydliadau neu grwpiau cymunedol sy’n helpu pobl i fod yn actif a chymryd rhan mewn chwaraeon. Mae’r grantiau yn ymateb uniongyrchol Chwaraeon Cymru i’r pandemig coronafeirws.

Dau brif bwrpas Cronfa Cymru Actif yw i:

  • Ddiogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth
  • Ddarparu cefnogaeth ariannol i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau i ailddechrau, ymateb i, neu i dyfu cyfranogiad.


Rhagor o wybodaeth