Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Grant Busnes Newydd

29-06-2020

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi cyhoeddi grant newydd i gefnogi busnesau newydd i ddelio gydag effaith y coronafeirws. Bydd y grant dechrau busnes newydd yn cefnogi busnesau sydd y tu allan i Gynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig Llywodraeth y DU, gyda £2,500 yr un.

I fod yn gymwys ar gyfer grant dechrau busnes, mae’n rhaid i fusnesau:

  • fod heb dderbyn cyllid gan Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru na’r grant ardrethi annomestig
  • fod wedi eu sefydlu rhwng 1 Ebrill 2019 a 1 Mawrth 2020 a heb fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig Llywodraeth y DU
  • fod â llai na £50,000 o drosiant
  • fod wedi gweld gostyngiad mewn trosiant o dros 50 y cant rhwng Ebrill a Mehefin 2020.


Bydd yn rhaid i ymgeiswyr gyflwyno ffurflen gais ddwy dudalen a datganiad personol gyda thystiolaeth ategol. Caiff y grant ei weinyddu gan awdurdodau lleol a gall busnesau wirio a ydynt yn gymwys drwy edrych ar wefan Busnes Cymru.

Rhagor o wybodaeth