Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Adnoddau y mudiadau chwarae cenedlaethol i gefnogi chwarae

25-06-2020

Mae Play England, PlayBoard Northern Ireland a Play Scotland wedi cyhoeddi adnoddau ddefnyddiol i helpu rhieni, gofalwyr ac ymarferwyr i gefnogi chwarae plant yn ystod y pandemig coronafeirws.

Play England
Bwriad y papur briffio, Play After Lockdown yw cefnogi ymarferwyr i ail-gyflwyno cyfleoedd ar gyfer chwarae plant, unwaith y bydd y cyfyngiadau yn ymwneud â’r pandemig coronafeirws wedi eu codi.

PlayBoard Northern Ireland
Mae Fostering Resilience Through Play yn cynnig gwybodaeth am fuddiannau chwarae tu allan, rôl oedolion mewn chwarae plant ac enghreifftiau o amgylcheddau chwarae cyfoethog.

Play Scotland
Fel rhan o’r ymgyrch #101waystoplay, mae’r adnoddau hyn yn cefnogi plant a theuluoedd i symbylu eu dychymyg, creadigrwydd ac amser chwarae: