Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymgynghoriad: Fframweithiau prentisiaeth

23-06-2020

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnal holiadur ar-lein i gasglu amrywiaeth o safbwyntiau am ddrafft cyntaf y fframweithiau prentisiaeth ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant. Mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru diddordeb arbennig mewn safbwyntiau darparwyr dysgu a phobl sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, ac ym maes y blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Gofal Cymdeithasol Cymru i ddatblygu fframweithiau prentisiaeth ar lefelau 4 a 5 ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Mae manylion pob llwybr yn y fframwaith prentisiaeth wedi eu cynnwys yn y ddogfen ymgynghori er hwylustod, ac i'ch helpu i baratoi’ch ymateb. Ni ddylai’r holiadur gymryd mwy na 15 i 20 munud i’w lenwi.

Bydd eich safbwyntiau’n cael eu defnyddio fel sail i’r fframwaith terfynol a fydd ar gael ym mis Medi 2020.

Dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r holiadur: 5 Gorffennaf 2020

Rhagor o wybodaeth