Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

22-06-2020

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Children likely to experience depression and anxiety post-lockdown, study says
Independent (Sarah Young)

Mae astudiaeth cynhaliwyd gan ymchwilwyr yn Brifysgol Caerfaddon wedi darganfod gall plant yn eu harddegau sydd wedi dioddef o unigrwydd yn ystod y cyfyngiadau ymwneud â’r pandemig coronafeirws fod yn hyd at dair gwaith yn fwy tebygol o ddatblygu iselder yn y dyfodol. Mae’r erthygl yn nodi pwysigrwydd blaenoriaethu chwarae, er mwyn cefnogi lles emosiynol plant.

Darllen yr erthygl

Meynell TV
Meynell Games

Cyfres gan Meynell TV i drafod gwahanol agweddau chwarae a gwaith chwarae. Mae pob pennod hefyd yn cynnwys gwestai arbennig sy’n egluro eu gwaith yn ymwneud â chwarae a gwaith chwarae.

Gwyliwch y fideos

I redesigned a school playground for my PhD – and the children got better marks learning outside
The Conversation (Matluba Khan)

Wrth gyfeirio at ei ymchwil PhD, mae’r awdur yn trafod buddiannau dysgu tu allan ar gyfer cymhelliant a lles plant. Fel rhan o’i ymchwil, gofynnodd yr awdur i’r plant beth oeddent ei eisiau ar eu maes chwarae ar gyfer dysgu a chwarae. Yn ychwanegol, mae’r erthygl yn cyfeirio at sut y gall mynd a’r ystafell ddosbarth y tu allan ddarparu’r gofod i gynnal pellter cymdeithasol.

Darllen yr erthygl

Ann Manderville: Lessons from COVID-19: Kids need more recess at schools
The Chronicle Herald

Darllen yr erthygl

The series business of play
American Psychological Association (Rebecca A. Clay)

Darllen yr erthygl

Green Week: Children say they will miss the outdoors after lockdown, according to survey
Newsround

Darllen yr erthygl

Coronavirus: Child psychologists highlight mental health risks of lockdown
BBC news (Philippa Roxby)

Darllen yr erthygl

Increasing screen time during the coronavirus pandemic could be harmful to kids’ eyesight
The Conversation (Shu-Fang Shih ac Olivia Killeen)

Darllen yr erthygl

Kids will need recess more than ever when returning to school post-coronavirus
The Conversation (Lauren McNamara a Pasi Sahlberg)

Darllen yr erthygl

Chopper Envy
Marc Armitage

Darllen yr erthygl

Outdoor early learning and play
University of Glasgow (Anne Martin, Paul McCrorie ac Avril Johnstone)

Darllen yr erthygl

Fostering resilience through play
PlayBoard Northern Ireland

Darllen yr erthygl

Play can foster resilience among children, says charity
The Irish News (Simon Doyle)

Darllen yr erthygl

Understanding this will help you fight less with your kids at home
The Correspondent (Irene Caselli)

Darllen yr erthygl

Life after Lockdown in the Early Years Classroom: Embracing Challenges as Opportunities!
Stranmillis University College (Glenda Walsh a Stephanie Gillespie)

Darllen yr erthygl

Reopen schools with a ‘golden age of play’
CNN (William Boyle a Pasi Sahlberg)

Darllen yr erthygl

Less school and more play has benefits for children, study finds
The Irish Times (Éanna Ó Caollaí)

Darllen yr erthygl

Fear not parents: Kids can learn lots while at home, experts says
Phys.org (Dan Dakin)

Darllen yr erthygl

Our lives during COVID-19: kids tell their stories
Child in the City (Simon Weedy)

Darllen yr erthygl

Why don’t schools make more of pick-up time?
Tes (Jan Pahl)

Darllen yr erthygl

Let children reclaim the streets for a summer of outdoor play
The Guardian (Rowan Moore)

Darllen yr erthygl

Coronavirus restrictions cut young children’s opportunities to socialise. What does this mean for their development?
ABC News (Edwina Seselja)

Darllen yr erthygl

29 Reasons Why Play is So Important During Times of Crisis and Stress
Playground Equipment

Darllen yr erthygl

Pandemic Objects: Hopscotch
V&A Blog

Darllen yr erthygl