Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyfleoedd ariannu

22-06-2020

Crynodeb o gyfleoedd ariannu sydd ar agor ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd.

Rhaglen grant COVID-19 Camau Nesaf
Mae’r grant ‘Camau Nesaf’ yn rhaglen ymateb BBC Plant Mewn Angen a ddyluniwyd i ddarparu cefnogaeth i blant a phobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig coronafeirws.

Yng ngoleuni’r pandemig COVID-19, mae Plant Mewn Angen wedi oedi eu Rhaglenni Grantiau Bach a Phrif Grantiau arferol. Serch hynny, bydd sefydliadau cymwys yn gallu gwneud cais am rhwng £5,000 ac £80,000 ar gyfer prosiectau sy’n cychwyn ym mis Medi 2020.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 24 Mehefin 2020

Rhagor o wybodaeth

Co-op Local Community Fund
Mae’r Co-op yn cynnig grantiau i elusennau lleol, sefydliadau neu grwpiau cymunedol lleol.

Gallwch wneud cais, os yw eich prosiect yn:

  • Helpu cymuned leol i  ddod at ei gilydd i achub, adeiladu, trwsio neu i wella ardaloedd dan do neu du allan
  • Cefnogi iechyd meddwl neu gorfforol y gymuned trwy weithgareddau lles
  • Helpu pobl i gyrraedd eu llawn botensial wrth ddatblygu eu sgiliau.


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 29 Mehefin 2020

Rhagor o wybodaeth