Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

22-05-2020

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Prioritise play when schools reopen, say mental health experts
The Guardian (Sally Weale)

Mae arbenigwyr iechyd meddwl plant yn galw ar i les cymdeithasol ac emosiynol plant gael eu blaenoriaethu trwy chwarae unwaith mae ysgolion yn ail-agor. Mae’r arbenigwyr yn rhybuddio y bydd plant yn dioddef o unigrwydd ac yn teimlo’n ynysig ar ôl gorfod aros adref oherwydd y pandemig coronafeirws. Mae’r arbenigwyr yn dweud y dylai chwarae fod yn hanfodol oherwydd ei fod yn rhyddhau straen a gorbryder i blant.

Darllen yr erthygl

Covid-19 and children: what does the science tell us, and what does this mean as the lockdown is eased?
Rethinking Childhood (Tim Gill)

Mae’r erthygl hon yn edrych ar sut fydd mesurau rheoli'r pandemig coronafeirws yn effeithio ar chwarae plant a’u symudedd. Mae’r awdur yn cyflwyno argymhellion ar gyfer sut i gefnogi plant drwy’r pandemig, fel annog ysgolion a chanolfannau gofal plant i symud gweithgareddau dysgu tu allan a blaenoriaethu chwarae ac egwyliau.

Darllen yr erthygl

Play, creativity and boredom in lockdown
Park run (Dr Dan O’Hare)

Mae’r erthygl blog hon yn archwilio manteision chwarae di-strwythur ac sydd wedi cael eu harwain gan blant. Mae hefyd yn trafod y teimlad o fod yn bôred fel profiad cadarnhaol, sydd yn medru helpu plant i fod yn greadigol a dychmygus.

Darllen yr erthygl

Coronafeirws: hawliau plant
Pigion (Michael Dauncey)

Darllen yr erthygl

Coronavirus spotlights equity and access issues with children’s right to play
The Conversation (Christine Alden)

Darllen yr erthygl

Scotland’s outdoor play initiative has some lessons for the rest of the world
The Conversation (Michal Perlman, Catherine Bergeron a Nina Howe)

Darllen erthygl

Playing through the pandemic
Playboard NI (Frances Walsh)

Darllen yr erthygl

Why children need to play with their friends as soon as they can
The Conversation (Helen Dodd, Katheryn Lester a Sam Cartwright-Hatton)

Darllen yr erthygl

Keith Towler: Gwaith ieuenctid yng Nghymru yn ymgymryd â her clo COVID-19
Cyngor y Gweithlu Addysg (Keith Towler)

Darllen yr erthygl

Scotland eyes outdoor learning as model for reopening of schools
The Guardian (Libby Brooks)

Darllen yr erthygl

Children’s screen time up by two hours a day in lockdown
Nursery World (Annette Rawstrone)

Darllen yr erthygl

Taking learning outside the classroom, a response to COVID-19
Linkedin (Rob Carmichael)

Darllen yr erthygl

Touch a shadow, ‘You’re it!’: New routines as Denmark returns to schools after coronavirus lockdown
NBC News (Molly Hunger a Ziad Jaber)

Darllen yr erthygl

Childcare in an age of coronavirus
Tribune (Christine Berry)

Darllen yr erthygl

Children’s Play culture: Will the Coronavirus (COVID-19) Pandemic Change the Way Kids Play
30 seconds (Mike Prochaska)

Darllen yr erthygl

Playing in Nature Protects Our Children During a Pandemic
Backwoods Mama

Darllen yr erthygl

Playing helps parents too, but finding time and space is challenging – how can ECEC help?
The Sector (Freya Lucas)

Darllen yr erthygl

Prioritizing children’s freedom to play with friends to ease stress of lockdown
Medical Xpress (Neil Vowles)

Darllen yr erthygl

How to run a Zoom play date for children
Medium (PlayKX)

Darllen yr erthygl

Plot Twist: Coronavirus Saves Childhood
Today Parenting team (Jessica Smart)

Darllen yr erthygl

Ten ways to teach your kids through play during COVID-19
Phys.Org (Prifysgol Toronto)

Darllen yr erthygl

It’s Not Children’s Education We Should Worry About, It’s Their Mental Health
Forbes (Mick Morrison)

Darllen yr erthygl