Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Canlyniadau arolwg yn dangos bod plant yn fwy egnïol

22-05-2020

Mae canlyniadau cynnar arolwg ‘HAPPEN yn y cartref’ yn dangos bod plant ar hyn o bryd yn fwy egnïol ac yn teimlo’n fwy diogel yn eu hardaloedd lleol. Mae’r Health & Attainment of Pupils in a Primary Education Network (HAPPEN) yn casglu gwybodaeth gan blant am eu profiadau mewn perthynas â’r pandemig coronafeirws.

Yn seiliedig ar ganlyniadau cynnar yr arolwg, mae HAPPEN yn nodi bod plant yn cael profiad cadarnhaol mewn cysylltiad â’r pandemig coronafeirws. Gall hyn fod oherwydd bod ganddynt ragor o amser rhydd i chwarae a bod yn egnïol gyda’u teuluoedd.

Mae HAPPEN hefyd wedi awgrymu bod plant yn teimlo’n fwy diogel yn chwarae yn eu hardaloedd oherwydd bod llai o draffig ar y ffyrdd a llai o grwpiau yn ymgynnull.

Ond, mae HAPPEN hefyd wedi nodi bod plant yn adrodd rhai effeithiau negyddol. Mae amser sgrîn wedi cynyddu, gyda 54 y cant o blant yn adrodd eu bod yn gwylio sgrîniau am fwy na dwy awr y diwrnod o gymharu â 36 y cant yn flaenorol.

Rhagor o wybodaeth

Mae arolwg HAPPEN yn y cartref dal ar agor. Gofynnir i blant rhwng 8 a 11 od rannu eu profiadau trwy gymryd rhan mewn arolwg ar-lein.