Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Fframwaith penderfyniadau ar gyfer addysg a gofal plant yng Nghymru

20-05-2020

Mae dogfen waith a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams yn nodi meddylfryd presennol Llywodraeth Cymru ar gyfer sut bydd gweithrediadau ysgolion a darparwyr gofal plant yn newid er mwyn caniatáu cadw pellter cymdeithasol.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda gwyddonwyr, arbenigwyr iechyd y cyhoedd, athrawon, darparwyr addysg, undebau llafur ac awdurdodau lleol i ystyried yr opsiynau ar gyfer y cam nesaf i ysgolion, lleoliadau gofal plant a gwasanaethau chwarae.

O ran lleoliadau gofal plant a chwarae, mae Fframwaith penderfyniadau ar gyfer y cam nesaf i addysg a gofal plant: ystyriaethau, cynlluniau a heriau yn nodi y bydd angen i benderfyniadau gael eu gwneud ochr yn ochr â phenderfyniadau am ysgolion, er mwyn helpu teuluoedd i fanteisio ar ofal plant cofleidiol. Bydd penderfyniadau megis agor lleoliadau i bob oedran neu agor yn raddol i wahanol oedrannau, yn seiliedig ar ystyriaeth lawn o’r dystiolaeth, yr effeithiau tebygol ac ymgynghoriad â’r sector.

Dywed Kirsty Williams:

‘Nid un penderfyniad fydd hwn, ond cyfres o benderfyniadau dros amser yn cynyddu, neu os bydd angen, yn cyfyngu ar weithrediad ... Gallaf warantu mai cynyddu'n raddol y bydd gweithrediadau. Nid wyf yn disgwyl y bydd ysgolion na lleoliadau addysg eraill ledled Cymru yn agor i bob dysgwr, o bob blwyddyn, drwy’r wythnos, yn y dyfodol agos … Bydd y newidiadau hyn yn gymhleth, gyda llawer o ystyriaethau gwahanol. Rwy’ am i'r ddogfen waith annog adborth a thrafodaeth ehangach.’

Rhagor o wybodaeth