Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Play First: galw am flaenoriaethu chwarae mewn ysgolion

15-05-2020

Mae arbenigwyr iechyd meddwl plant yn annog Llywodraeth y DU i flaenoriaethu chwarae unwaith y bydd ysgolion yn ail-agor. Mae hyn er mwyn cefnogi lles cymdeithasol ac emosiynol plant.

Mae argymhellion yr arbenigwyr sy’n seiliedig ar dystiolaeth, wedi eu manylu yn Play First: Supporting Children’s Social and Emotional Wellbeing During and After Lockdown yn canolbwyntio ar bwysigrwydd rhoi cyfleoedd i blant i chwarae.

Mae’r argymhellion yn cynnwys sicrhau bod neges iechyd y cyhoedd i deuluoedd a staff addysg yn darparu gwybodaeth glir am fuddiannau cymdeithasol ac emosiynol chwarae. Mae’r arbenigwyr hefyd yn argymell rhoi amser i blant i chwarae yn yr ysgol gyda’u cyfoedion, hyd yn oed os yw cadw pellter cymdeithasol yn angenrheidiol.

Mae’r arbenigwyr wedi ysgrifennu at y gweinidogion allweddol yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon i rannu eu galwadau a’u hargymhellion.

Rhagor o wybodaeth