Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae a bod yn iach – cylchgrawn newydd

14-05-2020

Image for Chwarae a bod yn iach – cylchgrawn newydd

Rhifyn newydd o gylchgrawn Chwarae dros Gymru nawr ar gael! 

Rydym wedi rhoi’r rhifyn hwn o’r cylchgrawn at ei gilydd i bwysleisio pwysigrwydd chwarae’n ystod adegau o ansicrwydd a straen. Mae’r angen i ddarparu amser, lle a chaniatâd i chwarae cyn bwysiced ag erioed, fel y dengys yn yr erthyglau sydd wedi eu cynnwys.

Mae’r rhifyn chwarae a bod yn iach yn cynnwys:

  • Golygyddol gwadd – ysgrifenwyd gan Dr Mike Shooter, Cadeirydd Chwarae Cymru
  • Mannau diogel i chwarae’n gwella lles – ymchwil HAPPEN
  • Chwarae a bod yn iach – lles corfforol ac emosiynol
  • Gwaith chwarae a coronafeirws – esiamplau o Dorfaen, Caerdydd a Wrecsam
  • Archbwerau therapiwtig chwarae – ysgrifenwyd gan Maggie Fearn, Seicotherapydd Plant a Phobl Ifanc yn eu Glasoed a Therapydd Chwarae
  • Hwyl yn yr ardd – llyfr stori newydd am yr hawl i chwarae
  • Gwaith chwarae a coronafeirws – daliwch ati i ddysgu!
  • Esiampl o gymuned chwareus – sesiynau chwarae allgymorth yng Nghonwy.

 

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Nodyn: oherwydd y sefyllfa bresennol bydd y rhifyn hwn o Chwarae dros Gymru ond ar gael yn ddigidol