Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyfraith newydd i roi diwedd ar gosbi plant yn gorfforol

30-03-2020

Derbyniodd Bil Plant (Diddymu Amddiffyn Cosb Resymol) (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ar 20 Mawrth 2020 a daeth yn Ddeddf Plant (Diddymu Amddiffyn Cosb Resymol) 2020. Golyga hyn na fydd hi bellach yn dderbyniol i gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru.

Nodwyd yr achlysur gyda’r Prif Weinidog Mark Drakeford yn selio’r Bil yn swyddogol, gan olygu y daw’r gyfraith newydd i rym ar 21 Mawrth 2022.

Mae’r gyfraith newydd yn ceisio rhoi terfyn ar gosb gorfforol i blant, gwarchod eu hawliau ac adeiladu ar ymrwymiad Llywodraeth Cymru i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP).

Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AC arweiniodd y Bil trwy’r broses. Dywed y Dirprwy Weinidog:

‘Does dim rheswm byth i daro plentyn – efallai bod hynny wedi cael ei ystyried yn briodol yn y gorffennol ond nid yw’n dderbyniol mwyach. Mae ein plant ni’n haeddu cael eu trin gyda’r un parch ac urddas ag oedolion.’

Rhagor o wybodaeth