Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Atal trosglwyddo cymwysterau gwaith chwarae

26-03-2020

Mewn ymateb I ganllawiau Llywodraeth y DU, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi atal trosglwyddiad pob cymhwyster gwaith chwarae. Bydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cysylltu â dysgwyr a chyflogwyr mor fuan a phosib gyda gwybodaeth am barhau cyrsiau.

Yn y cyfamser, os yr ydych chi wedi mynychu sesiynau sy’n cael eu dysgu gallwch chi gwblhau’r asesiadau ysgrifenedig ar gyfer y rhannau hynny o’r cwrs. Hefyd, mae adnoddau dysgu pellach ar gael ar-lein trwy Moodle.

Rhagor o wybodaeth

Nodyn: mae hyn hefyd yn cynnwys y cyrsiau Lefel 1 mewn Gwaith Chwarae mae Chwarae Cymru wedi bod yn eu cynnal fel rhan o’r prosiect Llysgenhadon Chwarae Cymunedol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.