Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Adroddiad sy’n dangos sut gall chwarae stryd mynd i’r afael ag unigrwydd

24-03-2020

Dengys adroddiad ymchwil newydd – Tackling Loneliness with resident-led play streets – a gyhoeddwyd ar y cyd gan Playing Out a Phrifysgol Newcastle bod chwarae stryd sy’n cael ei arwain gan drigolion yn helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd a chreu cysylltiadau cymunedol.

Cynhaliwyd yr ymchwil, sy’n seiliedig ar holiaduron a chyfweliadau gyda rhai sy’n trefnu a chymryd rhan mewn chwarae stryd ar draws y DU, gan Yr Athro Alison Stenning.

Dengys canfyddiadau'r ymchwil bod chwarae stryd yn newid perthnasau cymdogion. Wrth i’r plant chwarae ar y stryd, mae pobl o bob oedran yn datblygu perthnasau a rhwydweithiau cefnogaeth. Yn ogystal â hyn, mae chwarae ar y stryd yn rhoi teimlad o berthyn i’r plant. Dengys y ffigurau bod 92 y cant o blant yn teimlo eu bod yn rhan o’u stryd o ganlyniad i’r sesiynau chwarae.

Rhagor o wybodaeth