Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cynnig Gofal Plant Cymru – cyllid i barhau yn ystod cyfnod y feirws

19-03-2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyllid ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru yn parhau i gael ei dalu i awdurdodau lleol a lleoliadau gofal plant sy'n derbyn taliadau ar gyfer plant yn eu gofal ar hyn o bryd, hyd yn oed os bydd amharu ar y gwasanaethau oherwydd Coronafeirws.

Nid yw'n ofynnol i leoliadau gofal plant gau, ac fe fyddant yn parhau ar agor am y tro. Fodd bynnag, mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cytuno, pan fo lleoliad yn cael ei gau ar sail cyngor meddygol, neu pan nad oes modd i blant fynychu yn sgil Coronafeirws, bydd y cyllid yn parhau i fod ar gael.

Bydd cyllid hefyd yn parhau i fod ar gael pan fo nifer y staff yn gostwng i lefel sy'n golygu nad yw'n ddiogel i'r lleoliad barhau i weithredu.

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru hefyd yn disgwyl i awdurdodau lleol barhau i dalu am ofal plant sy'n cael ei ddarparu dan Dechrau'n Deg, ac am ddarpariaeth addysg gynnar. 

Wrth gyhoeddi'r penderfyniad, dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan:

‘Rwy'n gwybod ei bod yn amser anodd i ddarparwyr gofal plant Dechrau'n Deg a'r Cynnig Gofal Plant. Rwy' am wneud yn siŵr ein bod ni'n cyfyngu gymaint â phosib ar effaith y coronafeirws arnyn nhw. Dyna pam y bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i dalu am Gynnig Gofal Plant Cymru a darpariaeth gofal plant Dechrau'n Deg.’

Rhagor o wybodaeth