Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2020

11-02-2020

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2020 bellach yn gwahodd enwebiadau.

Mae’r gwobrau yn gyfle i gydnabod a dathlu prosiectau gwaith ieuenctid eithriadol, gweithwyr ieuenctid a rhai sy’n rhan o waith ieuenctid ledled Cymru.

Mae gwaith ieuenctid yn creu amgylchedd y gall pobl ifanc ymlacio ynddo a chael hwyl, gan deimlo’n ddiogel a theimlo eu bod yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi. Drwy gyfleoedd dysgu heb fod yn ffurfiol a chyfleoedd dysgu anffurfiol, mae gwaith ieuenctid yn helpu ac yn herio pobl ifanc i wella’u cyfleoedd mewn bywyd.

Dyma gategorïau gwobrau 2020:

 • Rhoi dull gweithredu hawliau’r plentyn ar waith mewn lleoliad gwaith ieuenctid
 • Gwobr y Gymraeg mewn gwaith ieuenctid
 • Gwobr arloesi digidol
 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn lleoliad gwaith ieuenctid
 • Hunan-ddatblygu a datblygu eraill mewn lleoliad gwaith ieuenctid
 • Dangos rhagoriaeth wrth gynllunio a chyflenwi mewn partneriaeth
 • Cyfraniad eithriadol i waith ieuenctid
 • Gweithiwr ieuenctid eithriadol
 • Gwaith gwirfoddol eithriadol mewn lleoliad gwaith ieuenctid.
   

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau: 28 Chwefror 2020

Rhagor o wybodaeth