Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Adroddiad yn dangos bod hanner plant 10 mlwydd oed y DU yn berchen ffôn clyfar

11-02-2020

Dengys adroddiad blynyddol Ofcom, y rheolydd cyfryngau, bod y nifer o berchnogion ffôn ifanc yn dyblu rhwng yr oedran o naw i ddeg. Yn ychwanegol, mae gan 24 y cant o blant tair a phedair mlwydd oed eu tabledi ei hunain, gyda 15 y cant ohonynt yn cael mynd a’r tabled i’r gwely.

Hefyd, cyfwelodd Ofcom rieni am eu pryderon ynghylch arferion ar-lein a gwylio plant. Darganfuwyd bod 45 y cant o rieni yn credu bod mwy o fuddion na risgiau i blant wrth defnyddio’r rhyngrwyd. Ond ar y cyfan, roedd cynydd ym mhryderon rhieni am blant yn eu harddegau yn gweld cynnwys gall arwain at hunan-niwed.

Edrycha adroddiad blynyddol Ofcom ar arferion cyfryngau plant rhwng pump a phymtheg mlwydd oed a pha ddyfeisiadau maent yn eu defnyddio, yn ogystal â mynediad plant tair a phedair mlwydd oed i’r cyfryngau. Roedd astudiaeth 2019 yn seiliedig ar fwy nag 3,200 o gyfweliadau gyda phlant a rhieni ar draws y DU.

Rhagor o wybodaeth