Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ffocws ar chwarae ar gyfer cynghorwyr sir

10-02-2020

Image for Ffocws ar chwarae ar gyfer cynghorwyr sir

Mae’r rhifyn hwn o Ffocws ar chwarae ar gyfer cynghorwyr sir ledled Cymru yn cynnwys gwybodaeth am ddyletswyddau statudol ar awdurdodau lleol i asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol ar gyfer plant yn eu hardal.

Mae cynghorwyr mewn sefyllfa dda i fod yn gefnogwyr chwarae ar gyfer y cymunedau y maent yn eu cynrychioli, tra hefyd yn sicrhau bod y cyngor cyfan yn cydymffurfio gyda dyletswyddau statudol sy’n ymwneud â digonolrwydd chwarae.

I hysbysu cynghorwyr, mae Ffocws ar chwarae: chwarae a chynghorwyr sir yn ceisio ateb y cwestiynau canlynol:

  • Pam fod Llywodraeth Cymru wedi deddfu dros chwarae?
  • Beth ydw i angen ei wybod am ddigonolrwydd chwarae?
  • Ydi’r ddyletswydd wedi gwella deilliannau ar gyfer plant?
  • Sut allwn ni wneud yn siŵr bod digon o chwarae pan mae cyn lleied o arian?
  • Beth alla’ i ei wneud i gefnogi digonolrwydd chwarae yn y cyngor?

 

Er bod y rhifyn hwn o Ffocws ar chwarae wedi ei anelu at gynghorwyr mae’n cynnig gwybodaeth defnyddiol am bwysigrwydd chwarae ac sut y gallwn ni i gyd gefnogi darpariaeth cyfleoedd chwarae i blant.

Lawrlwytho | gweld ar-lein

Mae Chwarae Cymru hefyd wedi cynhyrchu Ffocws ar chwarae ar gyfer cynghorau tref a chymuned.