Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

07-02-2020

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Is child-friendly planning a luxury that only rich cities can afford?
Rethinking Childhood (Tim Gill)

Treuliodd yr awdur wythnos yn Recife, Brasil i archwilio cwestiwn pwysig – ‘A yw dylunio a chynllunio trefol i gymunedau sy’n gyfeillgar at blant yn weithgaredd ar gyfer “dinas gyfoethog”?’ Penderfynodd ar y ddinas Recife gan fod y maer, Geraldo Julio wedi gwneud plentyndod cynnar yn thema diffiniol. Yn yr erthygl hon, archwilir sut mae ail-gynllunio’r ddinas yn gweithio i deuluoedd.

Darllen yr erthygl

‘Schools are killing curiosity’: Why we need to stop telling children to shut up and learn
The Guardian (Wendy Berliner)

Yn ôl ymchwilwyr o Brifysgol Michigan, UDA dylai athrawon annog plant i ofyn llawer o gwestiynau yn ystod gwersi. Mae’r erthygl hon yn archwilio’r cysylltiadau rhwng chwilfrydedd a pherfformiad.

Darllen yr erthygl

Living with beauty: reconnecting city children with nature
Child in the City (Simon Weedy)

Mae’r awdur yn adrodd am gorff annibynnol, ‘Building Better, Building Beautiful Commission’ sydd wedi cael ei greu i roi cyngor i Lywodraeth y DU ar sut i hyrwyddo a chynyddu'r defnydd o gynlluniau o safon uchel ar gyfer cymdogaethau newydd. Fel rhan o fframwaith datblygiad a chynllunio newydd, efallai y bydd dwy filiwn o goed yn cael eu plannu yn nhrefi a dinasoedd y DU, gan roi cyfle i blant i ail-gysylltu gyda natur a chwarae yn y coed.

Darllen yr erthygl

Is play a right or a privilege?
Marc Armitage

Darllen yr erthygl

A ‘nature hour’ should be part of the school curriculum every day, say The Wildlife Trusts
Country Living (Lisa Walden)

Darllen yr erthygl

Interview – Dr Dan O’Hare
Nursery World (Catherine Gaunt)

Darllen yr erthygl

We must allow children to learn through play
The Guardian (Edith Ryan)

Darllen yr erthygl

‘Part-science lab, part-playground’: how kids made museums take fun seriously
The Guardian

Darllen yr erthygl

Let’s make recess great again
Tree Hugger (Katherine Martinko)

Darllen yr erthygl

What happened?!
Larkin Out

Darllen yr erthygl

If parks are the “lungs of the city” the UK has caught a nasty cough
The Developer (James Wilmore)

Darllen yr erthygl

Playing and learning
Nursery World (Marjorie Ouvry)

Darllen yr erthygl

Forest Schools: How climbing trees and making dens can help children develop resilience
Childhood by Nature (Janine Coats a Helena Pimlott-Wilson)

Darllen yr erthygl

Why kids need to spend time in nature
Child Mind Institute (Danielle Cohen)

Darllen yr erthygl

Nature-deficit disorder: What kids lose by not experiencing the outdoors enough
Big Think (Jaimee Bell)

Darllen yr erthygl

Giant seesaws transform New York City’s garment district into light-filled urban playground
Colossal (Grace Ebert)

Darllen yr erthygl