Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymgynghoriad: Lleferydd, iaith a chyfathrebu – cynllun cyflawni 2020-2021

07-02-2020

Mae Llywodraeth Cymru eisiau eich sylwadau ynghylch gwella’r ffordd maent yn helpu plant i ddatblygu eu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Mae’r cynllun cyflawni drafft wedi ei rannu’n bedwar amcan allweddol, sy’n cynnwys chwarae:

Amcan 1: Codi Ymwybyddiaeth y Cyhoedd – sut y byddwn yn cyrraedd rhieni â'n negeseuon allweddol am bwysigrwydd siarad â babanod a phlant bach, ymgysylltu â nhw a chwarae gyda nhw.’

Uchelgais Llywodraeth Cymru yw gwneud mwy i gefnogi plant ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu ac adeiladu ar yr hyn sy'n gweithio eisoes er mwyn i bob plentyn gael y dechrau gorau mewn bywyd.

Rhagor o wybodaeth