Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Aviva Community Fund

06-02-2020

Mae’r Aviva Community Fund yn cynnig grantiau hyd at £50,000 i gefnogi prosiectau sy’n cynnal gwydnwch mewn cymunedau sy’n wynebu ansicrwydd. Mae gan y gronfa ddiddordeb mewn dwy ardal allweddol:

  • Gwydnwch cymunedol: trechu anghydraddoldeb a gwella amgylcheddau i adeiladu cymunedau sy’n cysylltiedig a gwydn
  • Galluoedd ariannol a chynhwysiant: rhoi’r offer i bobl i ddod yn fwy annibynnol yn ariannol.
     

Pwy all ymgeisio? Elusennau cofrestredig yn y DU neu gwmni buddiannau cymunedol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 11 Chwefror 2020

Rhagor o wybodaeth