Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Lansio fideo i frwydro erbyn erydu amser chwarae ysgol

10-01-2020

Mae fideo newydd a gynhyrchwyd gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) o’r enw ‘Hawl i chwarae’ yn cynnwys plant ysgol gynradd yn siarad am pam bod chwarae yn bwysig iddynt. Mae’r bardd Michael Rosen yn darparu’r naratif ar fideo newydd y BPS er mwyn pledio’r achos yn erbyn erydu amser chwarae ysgol.

Yn 2019, cyhoeddodd Adran Seicoleg Addysgol a Phlant (DECP) y BPS bapur sefyllfa sydd yn dweud bod chwarae â arweinir gan y plentyn yn hanfodol i ddatblygiad a lles plant. Mae’r papur yn datgan na ddylai ysgolion gymryd amser chwarae oddi wrth blant fel cosb am ymddygiad gwael neu ar gyfer cwblhau gwaith sydd heb ei orffen.

Gyda help naratif Michael Rosen, mae’r fideo yn dangos plant yn pledio’r achos ar gyfer chwarae gyda chipolwg o ymchwil seicoleg.

Dywed Michael Rosen:

Nid yw chwarae yn rywbeth ychwanegol. Nid yw’n ychwanegyn. Mae chwarae yn hawl sylfaenol dynol-ryw.’

Dywed Chwarae Cymru:

‘Mae Chwarae Cymru yn falch ein bod wedi cyfrannu i bapur sefyllfa Adran Seicoleg Addysgol a Phlant Cymdeithas Seicolegol Prydain Hawl i chwarae. Rydym yn hapus iawn gyda fideo’r Gymdeithas – “Hawl i chwarae” ble mae plant, gyda chymorth y bardd Michael Rosen, yn ein hatgoffa bod chwarae yn hawl yn hytrach na braint. Maent yn dweud wrthym mewn ffordd hynod o hardd pam bod chwarae mor bwysig a pham y dylid ei gynnwys fel rhan o’r diwrnod ysgol.

Mae amser chwarae yn allweddol i blant er mwyn iddynt gael hwyl ac ymlacio, yn ogystal ag ar gyfer eu hapusrwydd, iechyd a lles, fel y trafodir yn adroddiad diweddar Iach a Hapus Estyn.

Mae Chwarae Cymru wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr i ddatblygu canllaw i ysgolion er mwyn galluogi plant i fwynhau amser chwarae digonol fel rhan o’u diwrnod ysgol. Byddwn yn cyhoeddi ein canllaw chwarae-gyfeillgar i ysgolion yn fuan.’

Gwyliwch y fideo