Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

‘Playwork Awards 2020’ – danfonwch eich enwebiadau ar gyfer Cymru!

10-01-2020

Pob blwyddyn mae seremoni’r ‘Annual Playwork Awards’ yn cael ei chynnal yn y ‘National Playwork Conference’ yn Eastbourne. Mae’r Gwobrau yn dathlu’r sector gwaith chwarae ac mae Chwarae Cymru yn awyddus i arddangos y gwaith anhygoel sydd yn mynd ymlaen yma yng Nghymru.

Mae cael eich enwebu am Wobr yn gyfle arbennig i gael eich adnabod am waith chwarae o safon uchel. Mae rhai sydd wedi cael eu enwebu o’r blaen am Wobr wedi ei ddefnyddio fel prawf i gyllidwyr, aelodau o’r gymuned neu sefydliadau eraill bod lleoliad gwaith chwarae neu weithiwr chwarae wir yn cael effaith. Gan fod y gwobrau yn cael eu beirniadu gan banel o arbenigwyr gwaith chwarae, gall derbynyddion sicrhau bod eu gwaith yn cael ei gymeradwyo gan rai sydd â gwir wybodaeth o’r sector.

Dywed ein Swyddog Datblygu’r Gweithlu, Martin King-Sheard sydd yn cydgynnull Panel y Wobr Ymarfer a Mentora:

‘Mae’r Gwobrau yn gyfle arbennig i arddangos canlyniadau cadarnhaol gwaith chwarae ac maent yn dystiolaeth wych o arferion da'r sector.’

Mae’r enwebiadau ar agor tan 31 Ionawr 2020 – i ddarganfod mwy am yr amryw o Wobrau a’r meini prawf beirniadu, ymwelwch â gwefan – ‘11th  National Playwork Awards’.

Rhagor o wybodaeth