Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Y diweddaraf am yr Adolygiad Gweinidogol o Gyfloedd Chwarae

09-01-2020

Mewn datganiad ysgrifenedig mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AC yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am yr Adolygiad Gweinidogol o Gyfleoedd Chwarae sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd. Yn y datganiad, mae’r Dirprwy Weinidog yn ailddweud am ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gefnogi hawl plant i chwarae ac mae’n egluro beth yw pwrpas yr adolygiad:

‘Nod yr adolygiad felly yw asesu lle ydyn ni erbyn hyn o ran y polisi chwarae a chyfrannu at y ffordd y byddwn yn datblygu ac yn symud ymlaen yr agenda chwarae yn y dyfodol. Bydd yr adolygiad yn ystyried y cynnydd a wnaed tuag at gyflawni ein gweledigaeth ar gyfer chwarae, ac a yw'r weledigaeth honno yn parhau i fod yn berthnasol. Bydd yn amlinellu’r camau y mae angen eu cymryd i symud ymlaen gyda’r agenda chwarae er mwyn cyflawni’r weledigaeth.’

Bydd yr adolygiad yn ystyried y meysydd canlynol ymhellach:

  • Cofrestru lleoliadau, rheoleiddio lleoliadau, eithriadau
  • Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol, cyllid a gweithio traws bolisïau
  • Y gweithlu
  • Cyfiawnder gofodol a chyfranogiad cymdeithas.
     

Bydd y Dirprwy Weinidog yn ymgynghori ar unrhyw newidiadau i'r polisi chwarae sy'n cael eu hargymell gan yr adolygiad yn ystod 2020.

Rhagor o wybodaeth