Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Effaith cau clybiau ieuenctid

08-01-2020

Mae ffigurau'r BBC yn dangos bod 163 o glybiau ieuenctid yng Nghymru wedi eu cau gan gynghorau ers 2014. Mae gweithwyr o fewn y sector yn pryderu gall pobol ifanc fod yn agored i niwed cyffuriau a throsedd os bydd rhagor o glybiau ieuenctid yn cau.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae awdurdodau lleol wedi gwneud toriadau i wasanaethau ieuenctid yng Nghymru, sydd yn cynnwys gwaith i drechu digartrefedd a rhedeg clybiau ieuenctid. Mae ffigurau yn dangos bod y nifer o weithwyr cyngor rheng flaen yng Nghymru wedi lleihau o 2,000 yn 2010 i 800 yn 2018-19.

Mae Dr Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru wedi dweud bod gwasanaethau ieuenctid yn ‘allweddol’, a bydd gwario arian yn y sector hwn yn medru ‘arbed arian yn y tymor hir’.

Rhagor o wybodaeth