Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyflwr Chwarae 2019

06-01-2020

Mae Chwarae Cymru wedi cynnal dadansoddiad o’r Asesiadau Digonolrwydd Chwarae (ADCh) a’r Cynlluniau Gweithredu Chwarae a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2019. Cynhaliwyd yr adolygiad hwn rhwng mis Awst a mis Hydref 2019. Mae’n cynnig trosolwg:

 • o sut y mae cyfleoedd chwarae’n cael eu sicrhau ar gyfer plant yng Nghymru
 • o’r cynnydd a wnaethpwyd i sicrhau cyfleoedd chwarae ers yr ADCh blaenorol
 • o uchelgais ac addasrwydd y Cynlluniau Gweithredu Chwarae wrth sicrhau digonolrwydd cyfleoedd chwarae gan ystyried ADCh yr awdurdod lleol
 • o’r cyflawniadau a’r heriau dan y prosesau gofynnol a phob mater i’w ystyried sy’n ofynnol gan yr ADCh.
   

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys gwybodaeth benodol am gyfleoedd chwarae ar gyfer plant anabl, gan roi sylw penodol i fynediad i fannau chwarae awyr agored, fel ardaloedd chwarae a meysydd chwarae.

Defnyddir yr adolygiad i hysbysu:

 • Adolygiad Chwarae’r Gweinidog a gychwynnodd yn hydref 2019
 • Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am gynnydd wrth roi’r ddeddfwriaeth chwarae ar waith a’r effaith gafodd hyn, neu gyfrannodd at, sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfleoedd digonol i chwarae
 • Awdurdodau lleol am y sefyllfa ar draws Cymru gyfan o ran digonolrwydd cyfleoedd chwarae.
   

Lawrlwytho | darllen ar-lein