Warning: getimagesize(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed in /home/playwale/public_html/init_og.php on line 79

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /home/playwale/public_html/init_og.php on line 79

Warning: getimagesize(http://www.playwales.org.uk/assets/images/Play-Wales-logo-web.jpg): failed to open stream: operation failed in /home/playwale/public_html/init_og.php on line 79
Play Wales | Chwarae Cymru

Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymchwil: mae plant ledled y byd yn rhy anactif

02-12-2019

Dywed astudiaeth newydd a arweiniwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) nad yw ‘mwyafrif o blant glasoed ledled y byd yn ddigon actif, sy’n rhoi eu hiechyd mewn perygl nawr ac yn y dyfodol’. Dengys yr astudiaeth bod angen gweithredu ar frys i gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol bechgyn a merched 11 i 17 mlwydd oed.

Canfu’r astudiaeth, a gyhoeddwyd yng nghofnodolyn The Lancet Child & Adolescent Health, nad yw 80 y cant o blant glasoed sy’n mynd i’r ysgol ledled y byd yn cyrraedd yr argymhelliad cyfredol o oleiaf awr o weithgarwch corfforol y dydd – gan gynnwys 85 y cant o ferched a 78 y cant o fechgyn.

Roedd yr asesiad yn cynnwys pob math o weithgarwch corfforol, fel amser a dreuliwyd yn cymryd rhan mewn chwarae, hamdden a chwaraeon actif, cerdded neu seiclo neu mathau eraill o deithio actif, addysg gorfforol ac ymarfer corff wedi ei drefnu.

Seiliwyd yr astudiaeth ar ddata a gasglwyd gan 1.6 miliwn o fyfyrwyr 11 i 17 mlwydd oed rhwng 2001 a 2016.

Yn y cofnodolyn, dywed yr awduron:

‘Mae gan bobl ifanc yr hawl i chwarae a dylid eu darparu â chyfleoedd i gyflawni’r hawl i iechyd a lles corfforol a meddyliol. Nid cyd-ddigwyddiad ydyw bod pedwar o bob pump plentyn glasoed ddim yn mwynhau profiad a buddiannau cymdeithasol, corfforol a meddyliol gweithgarwch corfforol, ond o ganlyniad i ddewisiadau gwleidyddol a dylunio cymdeithasol.’

Rhagor o wybodaeth

Darllen yr erthygl yn y cofnodolyn