Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyhoeddi adolygiad canol-tymor Comisiynwyr Plant y DU

07-11-2019

Mae Comisiynwyr Plant y DU wedi cyhoeddi eu hadolygiad canol-tymor Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) ar gyfer 2019, gan ddiweddaru adoygiad 2016.

Yn yr adroddiad, mae’r pedwar Comisiynydd yn trafod y cynnydd sydd wedi cael ei wneud ers 2016, a beth sydd angen ei wneud er mwyn sicrhau bod hawliau plant yn ‘cael eu gwireddu i bob plentyn’.

Mae’r Comisiynwyr yn tynnu sylw at wyth mater pwysig:

  • iechyd corff a meddwl
  • sicrwydd ariannol
  • cefnogi teuluoedd
  • trais tuag at blant
  • hawliau digidol
  • cyfiawnder troseddol
  • addysg
  • parchu hawliau plant.
     

Yn yr adroddiad, mae'r Comisiynwyr yn pwysleisio wrth i Brexit barhau i fod yn brif bwnc trafod, mae ‘wedi mynd a sylw ac egni gwleidyddol oddi wrth faterion cartref, gan gynnwys anghenion plant’.

Mae enghreifftiau o’r atebion a awgrymir gan y Comisiynwyr ar gyfer gwella hawliau plant yn cynnwys ‘cynyddu’r buddsoddiad mewn gwasanaethau iechyd meddwl’, ‘sicrhau cyllid digonol ar gyfer plant agored i niwed’ a ‘lefelau digonol o gyllid ar gyfer ysgolion’.

Rhagor o wybodaeth