Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymchwil: digonolrwydd chwarae yng Nghymru

07-10-2019

Image for Ymchwil: digonolrwydd chwarae yng Nghymru

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd gan Chwarae Cymru yn archwilio canfyddiadau yr hyn sydd wedi newid mewn cyfleoedd chwarae plant ers cychwyn Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol Llywodraeth Cymru yn 2012.

Mae Hawl Plant i Chwarae yng Nghymru: Chwe blynedd o straeon a newid ers cychwyn Dyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol Cymru yn cyflwyno canfyddiadau prosiect ymchwil graddfa fechan a gynhaliwyd gan Dr Wendy Russell (Uwch-ddarlithydd mewn Chwarae a Gwaith Chwarae ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw), Mike Barclay a Ben Tawil (Ludicology) a Charlotte Derry (Playful Places).

Roedd yr ymchwil, a gynhaliwyd rhwng mis Ionawr a Mawrth 2019, yn cynnwys tri rhan:

  • dadansoddiad dogfennol o Asesiadau Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2013 a 2016, dogfennau polisi, ymchwil, a dogfennau ychwanegol a ddarparwyd gan awdurdodau lleol, gyda dadansoddiad byr o rai o Asesiadau Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2019, oedd yn bosibl yn ystod yr amser oedd ar gael
  • cyfweliadau gyda 18 o swyddogion arweiniol Cyfleoedd Chwarae Digonol, staff Chwarae
  • Cymru, swyddogion Llywodraeth Cymru a chynrychiolydd o Swyddfa’r Comisiynydd Plant
  • gweithio gyda thri awdurdod lleol astudiaeth achos, yn cynnwys cyfweliadau a grwpiau ffocws gyda gweithwyr proffesiynol, a gan ddefnyddio dulliau creadigol i siarad â phlant a theuluoedd.

 

Cyflwynwyd y Ddyletswydd ar un o’r adegau mwyaf heriol yn hanes llywodraethau lleol a datganoledig a gwasanaethau cyhoeddus, ond eto, yn ôl yr ymchwil, cyflawnwyd llawer o ran gweithio partneriaeth, cynyddu ymwybyddiaeth am hawl plant i chware, ac addrefnu gwasanaethau a gofodau i greu cyfleoedd i chwarae.

Mae’r astudiaeth yn dilyn ymlaen o ddau brosiect ymchwil ar raddfa fechanWelingtons Croen Llewpard, Het Silc a Phiben Sugnwr Llwch: Dadansoddiad o Ddyletswydd Asesiad Digonolrwydd Chwarae, Cymru (2013) a Towards Securing Sufficient Play Opportunities: A short study into the preparation undertaken for the commencement of the second part of the Welsh Government’s Play Sufficiency Duty to secure sufficient play opportunities (2014).

I ofyn am gopi o'r adroddiad ymchwil llawn ebostiwch ni. 

Lawrlwytho | gweld ar-lein