Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cynnig gofal plant ar gael ledled Cymru

25-09-2019

Mae Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru nawr ar gael ym mhob un o 22 awdurdod lleol ledled Cymru – blwyddyn yn gynharach na’r disgwyl.

Mae cynnig gofal plant Cymru yn rhoi hyd at 30 awr yr wythnos o ofal plant neu addysg gynnar ar gyfer plant tair a phedair mlwydd oed. Mae'r 30 awr yn cynnwys o leiaf 10 awr yr wythnos o addysg gynnar ac uchafswm o 20 awr yr wythnos o ofal plant. 

Gelwir addysg gynnar hefyd yn ‘ddarpariaeth feithrin y cyfnod sylfaen’ – mae’n cael ei ddarparu’n bennaf gan ysgolion lle bydd plant yn dysgu drwy chwarae.

Rhagor o wybodaeth