Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Maniffesto ar gyfer chwarae – Lloegr

24-09-2019

Mae Play England, y Playwork Foundation a International Play Association Lloegr wedi cyhoeddi maniffesto ar gyfer chwarae ar y cyd. Fe’i cyhoeddir cyn etholiad cyffredinol posibl Llywodraeth San Steffan, ac mae’n cynnwys pedwar cynnig polisi ar gyfer chwarae plant yn Lloegr.

Mae’r Manifesto for Play yn galw ar bleidiau gwleidyddol i gynnwys y pedwar adduned canlynol yn eu maniffestos etholiadol:

  • Arweinyddiaeth – creu gweinidog Cabinet ar gyfer plant gyda chyfrifoldeb am chwarae
  • Deddfwriaeth – gwneud cynllunio ar gyfer chwarae yn ddyletswydd statudol
  • Buddsoddiad – mwy a gwell cyfleoedd, mannau a gwasanaethau chwarae ar gyfer plant, gan gynnwys chwarae mewn parciau a mannau cyhoeddus, meysydd chwarae, strydoedd chwarae, cynlluniau chwarae ar ôl ysgol ac yn ystod y gwyliau, meysydd chwarae antur ac ysgolion
  • Darparu ar gyfer chwarae – buddsoddiad mewn cefnogaeth a hyfforddiant o safon ar gyfer gweithwyr proffesiynol.

 

Dywedodd Cadeirydd Play England, Nicola Butler:

‘Mae’n amser i gymryd chwarae o ddifrif. Mae gormod o blant a phobl ifanc yn Lloegr yn methu a mwynhau amrywiaeth eang o gyfleoedd chwarae ac yn colli’r cyfle i elwa o fuddiannau chwarae. Dywed plant wrthym bod chwarae yn eu gwneud yn hapus a’i fod yn ran pwysig o’u bywyd bob dydd. Maent eisiau mwy a gwell cyfleoedd i chwarae.’

Rhagor o wybodaeth

Dywed Chwarae Cymru:

‘Mae Chwarae Cymru yn cefnogi’r ymdrech gan fudiadau chwarae yn Lloegr i dynnu sylw llywodraeth San Steffan at bwysigrwydd chwarae ar gyfer lles a hapusrwydd plant. Rydym yn annog gwleidyddion y DU ar draws y pleidiau i gefnogi’r Maniffesto ac i fod yn ymwybodol o ymroddiad Llywodraeth Cymru a gwledydd datganoledig eraill at chwarae.’

Mwy o wybodaeth am ddigonolrwydd chwarae yng Nghymru