Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Canllawiau gweithgarwch corfforol newydd gan Brif Swyddogion Iechyd y DU

13-09-2019

Mae canllawiau gweithgarwch corfforol newydd Prif Swyddogion Iechyd y DU yn cydnabod pwysigrwydd chwarae ar gyfer datblygiad plant a babanod. Mae’r canllawiau yn argymell bod plant yn cael gymaint o chwarae actif a phosib a dylai babanod gael digonedd o amser bol (tummy time).

Dywed y canllawiau: ‘anogir cymaint o chwarae actif a sydd yn bosibl ar gyfer plant dan bump oed, ac argymhellir bod plant h?n yn actif am 60 munud y dydd ar gyfartaledd ar hyd yr wythnos.’

Mae’r canllawiau newydd yn ddiweddariad i’r rhai a gyhoeddwyd yn 2011, ond ar y cyfan mae’r neges yn aros yr un fath: mae unrhyw weithgarwch yn well na dim, ac mae mwy yn well byth.

Dywed Chwarae Cymru:

‘Rydym yn croesawu’r canllawiau gweithgarwch corfforol diwygiedig gan Brif Swyddogion Iechyd y DU, yn enwedig y cyngor newydd sy’n annog datblygiad da mewn babanod a phlant. Chwarae actif yw un o’r ffyrdd rhwyddaf a mwyaf naturiol y gall plant o unrhyw oed gymryd rhan yn y lefelau angenrheidiol o weithgarwch corfforol. Dengys astudiaethau bod buddiannau iechyd hirdymor chwarae’n cynnwys cynyddu lefelau gweithgarwch corfforol sy’n helpu i fynd i’r afael â gordewdra ymhlith plant, a chefnogi plant i dyfu’n fwy gwydn.’

Rhagor o wybodaeth