Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cymunedau sy’n gyfeillgar at blant – cylchgrawn newydd

13-09-2019

Image for Cymunedau sy’n gyfeillgar at blant – cylchgrawn newydd

I ddathlu penblwydd Chwarae Cymru yn 21ain rydym yn cyhoeddi rhifyn ychwanegol arbennig o’n cylchgrawn, Chwarae dros Gymru. Mae’r rhifyn Cymunedau sy’n gyfeillgar at blant yn cynnwys:

  • Golygyddol gwadd wedi ei ysgrifennu gan Dr Jenny Wood
  • Pledio achos amser chwarae yn yr ysgol
  • Hawl plant i chwarae yng Nghymru: chwe blynedd o straeon a newid ers cychwyn y Ddyletswydd Cyfleoedd Chwarae Digonol – Dr Wendy Russell
  • Amser, lle a rhyddid i chwarae – barn y plant
  • Galw am agwedd cyfeillgar at blant tuag at gynllunio a dylunio trefol – Dinah Bornat
  • Hawl i chwarae mewn sefyllfaoedd o argyfwng – Sudeshna Chatterjee
  • Prosiect Chwarae – diweddariad am ymgyrch Plentyndod Chwareus
  • Diwrnod Chwarae 2019 a Beth ddigwyddodd i’r 31?
  • Diweddariad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasnaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AC
  • Cymunedau Chwareus – Parc Dros Dro Caerdydd Plentyn-Gyfeillgar.

 

Lawrlwytho | gweld ar-lein