Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Mudiadau yn ymuno i annog chwarae stryd

12-09-2019

Mae Playing Out a British Cycling wedi lansio ymgyrch ar y cyd â British Cycling i rymuso mwy o rieni i gau eu strydoedd i blant chwarae tu allan.

Mae’r ymgyrch yn annog rhieni a thrigolion i ddod ynghyd â chymdogion i drefnu sesiynau chwarae ar eu stryd neu ystad leol, neu i annog eu cyngor i ymuno â’r 63 awdurdod lleol ar draws y DU sydd eisoes wedi rhoi polisiau sy’n cefnogi chwarae stryd ar waith.

Dengys ymchwil a gomisiynwyd gan British Cycling, er bod 92 y cant o rieni yn arfer beicio ar eu strydoedd lleol pan yn blentyn, dywedodd 76 y cant ei bod yn llai diogel i’w plentyn wneud hynny oherwydd peryglon traffig. Mae’r ymchwil yn amlygu’r effaith negyddol mae pryderon am draffig yn ei gael ar ryddid plant a’u gallu i feicio a chwarae tu allan gydag eraill.

Cefnogwyd yr ymgyrch gan Gomisiynydd Plant Lloegr, Anne Longfield. Dywedodd:

‘Mae’n mynd i gymryd ymdrech llywodraeth gyfan i ddychwelyd diwylliant ac amgylchedd ble all plant chwarae tu allan yn ddiogel, rhywbeth rydw i yn galw’n gryf amdano. Ond, mae rhieni a thrigion ledled y DU yn gweithredu i drefnu strydoedd chwarae yn helpu i arwain y ffordd ac rwy’n annog cynghorau a mudiadau cymunedol i’w cefnogi.’

Rhagor o wybodaeth gan Playing Out

Rhagor o wybodaeth gan British Cycling