Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Hawliau yng Nghymru – cyfle i blant gael dweud eu dweud

05-09-2019

Fel rhan o’i ymchwiliad i hawliau plant yng Nghymru mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru eisiau i blant a phobl ifanc gael dweud eu dweud.

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg eisiau clywed gan blant a phobl ifanc am:

  • Pa mor dda y mae plant yn gwybod eu hawliau
  • A yw plant yn meddwl bod yr hawliau hyn ar gael iddynt
  • Pa hawliau sydd bwysicaf iddynt.


Er mwyn helpu’r bobl ifanc rydych yn gweithio gydag i rannu eu barn ar y mater hwn, mae’r Cynulliad wedi cynllunio adnoddau a chynllun gwers y gall gweithwyr ieuenctid, athrawon ac arweinwyr gr?p eu darparu gyda hyd at 35 o bobl ifanc rhwng 11 a 18 mlwydd oed, o fewn awr. Mae adnoddau’r cyfarfod mewn blwch ar gael i addasu i weddu i’ch gr?p fel bod y sesiwn yn addas i'r dysgwyr.

Ar ôl cynnal y sesiynau, bydd gofyn i'r arweinydd gwblhau arolwg ar-lein i rannu'r hyn a ddysgwyd a bwydo i mewn i'r ymchwiliad ehangach.

Gall bobl ifanc ddweud eu dweud tan yn fuan ym mis Hydref. 

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am ymchwiliad Hawliau Plant yng Nghymru