Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Prentisiaethau chwarae a gofal plant newydd

02-09-2019

Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl sy'n gweithio rhwng 10 ac 16 awr yn y sector gofal plant a chwarae ac sy’n dymuno datblygu eu gyrfaoedd i wneud cais am arian ar gyfer cymwysterau prentisiaeth drwy'r rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant (PFS).

Mae Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn rhaglen gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop sy'n ariannu gweithwyr y blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae i ennill cymwysterau cydnabyddedig ym maes gofal plant a chwarae. Nod y rhaglen yw gwella ansawdd y ddarpariaeth a gynigir i'n plant ieuengaf yng Nghymru drwy gynyddu ac ehangu'r lefelau sgiliau sydd gan y gweithlu presennol.

Mae arian penodol bellach yn cael ei ddarparu gan y rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant i gynnal cynllun peilot prentisiaethau ledled Cymru ym maes gofal plant a chwarae sydd wedi'u hanelu at weithwyr presennol sy'n gweithio rhwng 10 ac 16 awr yr wythnos. Dyma'r tro cyntaf hefyd y bydd y PFS yn cynnal cynllun peilot i bobl sy'n gweithio llai na 16 awr yr wythnos yn y sector.

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi:

‘Mae rhieni'n dymuno cael y gofal plant gorau posibl ac mae'r rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn rhoi cyfle gwych i bobl sy'n dymuno datblygu eu gyrfaoedd i ennill cymwysterau prentisiaeth a ariennir yn llawn drwy gael hyfforddiant yn y gwaith. Bydd hyn yn galluogi gweithwyr i gefnogi plant yn ystod eu dysgu a'u datblygu blynyddoedd cynnar ac i wella ansawdd eu gofal.’

Rhagor o wybodaeth