Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Nodi blaenoriaethau ymchwil iechyd a lles ar gyfer plant 0-7 oed

29-08-2019

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal arolwg ar-lein i helpu i lywio'u blaenoriaethau ymchwil yn ystod y deng mlynedd nesaf. Nod yr arolwg, sydd wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol ac eraill fel ei gilydd, yw nodi'r meysydd allweddol sy'n effeithio ar ganlyniadau iechyd a lles plant o gyfnod beichiogrwydd hyd at saith oed. 

Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn defnyddio'r wybodaeth hon i ganfod bylchau yn eu gwybodaeth gyfredol am y canlyniadau gorau i'r grwp yma o blant. Ar ôl nodi'r bylchau, bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn creu agenda ymchwil ar gyfer y 10 mlynedd nesaf sy'n rhoi sylw i'r bylchau.

Dyddiad cau: wythnos gyntaf mis Hydref 2019

Rhagor o wybodaeth

Os oes ganddoch chi unrhyw ymholiadau am y gwaith, cysylltwch â Michael Seaborne, Swyddog Cyfnewid Gwybodaeth yn Iechyd Cyhoeddus Cymru os gwelwch yn dda.