Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Digonolrwydd chwarae yn yr Alban

12-08-2019

Mae’r Ddeddf Cynllunio (Yr Alban) 2019 sydd newydd ei phasio yn cynnwys adran am y gofyn i awdurdodau lleol gynnal asesiad digonolrwydd chwarae. Golyga hyn bod raid i awdurdod cynllunio asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae ar gyfer plant yn ei ardal wrth baratoi adroddiad tystiolaeth.

Mae’r Ddeddf gan Senedd Yr Alban hefyd yn cynnwys dyletswyddau clir am gyfranogiad plant a phobl ifanc mewn cynlluniau datblygu lleol. Golyga hyn bod raid i awdurdod cynllunio wneud trefniadau priodol i hyrwyddo a hwyluso cyfranogiad gan blant a phobl ifanc (person 25 mlwydd oed neu iau) wrth baratoi cynllun datblygu lleol.

Bydd Play Scotland yn cyfrannu tuag at ddatblygu’r canllaw a fydd yn cefnogi’r Ddeddf.

Rhagor o wybodaeth