Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

‘Play Must Stay’ – ymgyrch newydd gan yr API

12-08-2019

Mae ymgyrch newydd – ‘Play Must Stay’ – a lansiwyd gan yr Association of Play Industries (API) yn galw am fuddsoddiad mewn meysydd chwarae cyhoeddus ac am Weinidog y Cabinet ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yn Llywodraeth y DU.

Seiliwyd yr ymgyrch ar arolwg Mumsnet a gomisiynwyd gan yr API o dros 1100 o rieni i blant rhwng 2 a 12 mlwydd oed ledled y DU. Mae canfyddiadau’r arolwg yn cynnwys:

  • ‘Dywed 61 y cant o rieni sydd a mynediad i faes chwarae eu bod yn ei gwneud hi’n haws i blant chwarae allan fwy’
  • ‘Mae 35 y cant o rieni wedi profi maes chwarae yn cael ei gau neu ei esgeuluso’
  • ‘Dywed bron i hanner y rhieni bod yn well gan eu plant, ar y cyfan, dreulio amser o flaen sgrin na gwneud gweithgareddau eraill’, ond mae hyn yn cynyddu i ’70 y cant ar gyfer plant 10 i 12 mlwydd oed’.


Rhagor o wybodaeth