Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyllid: rhaglen Cyfleoedd Blynyddoedd Cynnar

12-08-2019

Mae rhaglen Cyfleoedd Blynyddoedd Cynnar y Masonic Charitable Foundation ar agor i elusennau sy’n helpu plant a phobl ifanc dan anfantais i oresgyn y rhwystrau sy’n eu wynebu i gyflawni’r cychwyn gorau posibl mewn bywyd.

Mae’r sefydliad yn cynnig grantiau bach a grantiau mawr i elusennau ble mae eu buddiolwyr yng Nghymru a Lloegr. Mae’r ddau grant yn cael eu cynnig ar gyfer prosiectau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc fregus a dan anfantais hyd at 25 mlwydd oed.

Grantiau bach – gall elusennau gyda incwm llai na £500,000 wneud cais am rhwng £500 a £5,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd.

Dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau: 27 Medi 2019

Grantiau mawr – gall elusennau gydag incwm dros £500,000 wneud cais am grant am hyd at dair blynedd. Mae’r grantiau rhwng £10,000 a £80,000. Mae’n rhaid i grantiau mawr gael eu defnyddio ar gyfer prosiect penodol.

Dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau: 19 Awst 2019

Rhagor o wybodaeth