Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Angen aelodau newydd i Banel Ymgynghorol y Comisiynydd Plant

07-08-2019

Mae’r Comisynydd Plant Cymru, Sally Holland yn recriwtio 12 i 16 aelod newydd i ymuno â’i Phanel Ymgynghorol Oedolion.

Mae’r Comisiynydd yn edrych am bobl sy’n awyddus i wneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru, ac sydd eisiau rhannu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u profiadau bywyd gyda’i thîm.

Mae gwybodaeth am faterion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru heddiw, ac agwedd gadarnhaol at gydweithio â phobl ifanc yn hanfodol. 

Mae gwybodaeth ychwanegol am y rôl yn cynnwys:

  • Bydd y penodiadau am gyfnod o dair blynedd, gan ddechrau ym mis Hydref 2019
  • Bydd disgwyl i’r aelodau gyfranogi mewn cyfarfodydd o’r panel dair gwaith y flwyddyn
  • Nid oes tâl am y rôl, ond cewch eich ad-dalu am unrhyw gostau a ddaw i’ch rhan
  • Mae angen i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli yng Nghymru
  • Mae angen hefyd i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hyn.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 27 Awst 2019

Rhagor o wybodaeth